+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Ryckdämpare

Följande gäller för förtöjning i Dockan Marina:

  • Det är obligatoriskt med ryckdämpare på samtliga tampar mot den fasta bryggan
  • Dockan Marina rekommenderar ryckdämpare av typ Forsheda
  • Förtöjningslinan skall gå minst tre varv runt Forsheda gummidämpare
  • Permanent förtöjning med ryckdämpare skall lämpligen fästas i bryggan med schackel och kaus eller knop
  • Det är inte tillåtet att förtöja med ryckdämpare genom att den löpande tampen träs igenom förtöjningsringen på bryggan och dras tillbaka till båten igen utan att båda tamparna är försedda med ryckdämpare
  • Om Ni använder dubbla förtöjningar mot bryggan måste båda förtöjningarna ha ryckdämpare
  • Tampar med sk inbyggda ryckdämpare är inte tillåtna som permanenta förtöjningar
  • Ryckdämparen skall vara väl anpassad till både båt och förtöjningstamp 

Tänk på att vid storm och högvatten kan det vara lämpligt att lägga extra förtöjningar som är långa och som fästes längre bort än den vanliga förtöjningspunkten, s k spring. Om spring är fäst i bryggan ska det ha ryckdämpare. Vid extremt hög- och lågvatten är det också viktigt att justera förtöjningarna så att dessa inte blir för korta.