+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Priser gästhamn

Dockan Marina

I dygnsavgiften ingår vatten, wc, dusch, internet (endast täckning i gästhamnen längst in i Dockan Marina), hyra av cykel (i mån av tillgång) samt tömning av septitank. El tillkommer och köps i samband med betalning av dygnsavgiften eller senare. Dygnsavgiften är enligt följande:

BåtlängdPris
Upp till 10 meter350 kr
10-13 meter400 kr
13-16 meter450 kr
Över 16 meter500 kr

Avgift utgår mellan kl 16.00 och 10.00. Avgiften skall betalas senast 45 minuter efter ankomst.

Biljett till tvättstugan kan köpas i betalningsautomaten, i Gomarina-appen eller på hamnkontoret. Tvättstugan har två tvättmaskiner och två torktumlare. Priset är 150 kr för tre timmar.

Yttre hamnen

Dockan Marina disponerar också kajplats 31 och 24 i den yttre hamnen. Hamnavgiften i den yttre hamnen är:

  • För kommersiella fartyg och fartyg bokade via agent är hamnavgiften 5 kr per grosstonnage exklusive sopavgift. El tillkommer och kan erbjudas upp till 64 A. El debiteras enligt gällande taxa vid besöket.
  • För ideella fartyg utgår hamnavgift enligt följande:
FartygslängdPris
0-30 meter600 kr
31-40 meter700 kr
41-60 meter900 kr
61-80 meter1 300 kr
  • Hamnavgiften är exklusive sopavgift.
  • El tillkommer och kan erbjudas upp till 64 A. El debiteras enligt gällande taxa vid besöket. Fartyget måste ha egen elmätare ombord tillgänglig för avläsning av hamnpersonal.

I hamnavgiften för yttre hamnen ingår tillgång till wc och dusch upp till 10 personer per fartyg. För övriga till kommer 25 kr per person och dygn.

Betalning av hamnavgift för ideella fartyg kan ske på www.tallyweb.dk eller i betalningsautomaten i hamnkontoret. Kommersiella fartyg betala hamnavgift enligt överenskommelse.