+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Området Dockan

Dockan – där Malmö möter havet

Mitt i Öresundsregionen, i en historisk del av Malmö, tar Dockan form. Ett område som visar upp det nya Malmö och som anpassats för både europeiska företag och nordiskt boende. Området har successivt omdanats från industribebyggelse till blandad stadsmiljö.

Dockan Exploatering AB bildades år 2000 för att driva utvecklingen av Dockanområdet. Wihlborgs, JM och Peab äger vardera en tredjedel av bolaget, som i sin tur äger den oexploaterade marken på Dockan. Tanken är att området ska bestå till hälften av kommersiella lokaler och till hälften av bostäder. Wihlborgs svarar för utvecklingen av det kommersiella beståndet på Dockan och JM och Peab utvecklar bostäderna på Dockan.

Historia

När Kockums påbörjade sin varvsindustri i Västra Hamnen i början av 1900-talet, blev det starten på en epok som varade i nästan hundra år. Hamnen har varit i bruk sedan slutet på 1700-talet, men det var först med Kockums internationella expansion som den utvidgades i stor omfattning med många nybyggnationer.

Under merparten av 1900-talet bedrev Kockums varv sin verksamhet på området som idag varsamt omvandlas till en levande marin stadsdel. Låt oss göra en kort tillbaka blick i en unik stadsdel där stadens puls möter havets brus.