+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Nu är det slut på pålningen!

9 maj, 2022

Isbergs gata stängs av för genomfart pga ett arbete. Entreprenören ska demontera och köra bort en pålkran på arbetsplatsen.

Arbetet startar tisdag 10/5 kl 09:00 och beräknas vara klart samma dag kl 18:00.

Endast gående kan ta sig förbi arbetsområdet via den gångbana som är till vänster om den rödmarkerade ytan.

 

Rödmarkerad yta i nedanstående bild symboliserar avstängt arbetsområde.

Orange yta symboliserar arbetsplatsen som ska använda kranen.

Röd och blå linje symboliserar omledning för övriga trafikanter.