+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Uppdatering Vågbrytaren

30 maj, 2024

Tyvärr så har färdigställandet av vågbrytaren blivit försenat. Nästan all sten har lagts på plats, flytbryggan är monterad och arbete pågår nu med att dra el och vatten. På söndag kommer Svensk Sjöentreprenads fartyg Neptunus återigen att besöka Dockan för gör utprickning i hamninloppet, lägga några stenar tillrätta och slå två akterförtöjningspålar. Tyvärr så kommer det att låta lite på söndag men förhoppningsvis är det sista gången det blir bullrande arbete med vågbrytaren.

I morgon fredag kommer stålpålarna som håller flytbryggan på plats att betongingjutas.

Om allt går väl kommer hela anläggningen att vara klar för användning någon gång i slutet av nästa vecka.