+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Sopsortering i Dockan Marina

27 apr, 2023

Från och med under nästa vecka kommer samtliga soptunnor på bryggorna att tas bort. Papperskorgarna kommer dock att vara kvar. Våra båtägare kommer således från och med nästa vecka att få utnyttja miljörummet i Sigmahuset för hushålls- och restavfall. Avfallet skall sorteras enligt instruktioner i miljörummet. Avfall som enligt instruktionerna inte får deponeras i miljörummet får omhändertas av respektive båtägare. Den sexsiffriga koden som gäller för inträde till duschar och toaletter gäller också till miljörummet.