+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Rivning av Cafébryggan

18 maj, 2022

Den gamla cafébryggan utanför vår Sushirestaurang vid Sigmahuset har efter inspektion visat sig ha så omfattande reparationsbehov att Dockan har beslutat att den måste rivas. Det finns tyvärr ingen möjlighet att reparera den till en rimlig kostnad.

Rivningsarbetet kommer att påbörjas på måndag morgon den 23 maj och vara avslutat på kvällen den 25 maj. I samband med rivningsarbetet kommer den nedre bryggan att vara avstängd för gångtrafik. En kranbil kommer att stå uppe på själv Krankajen (i förlängningen av den första stickgatan) och ett mindre område kommer att vara avspärrat i samband med detta.

Vi kommer självklart se till att det går bra att passera arbetsplatsen för gående och cyklister och även trafiken på den första stickgatan.

Båtägare som brukar använda trappan ner till bryggan vid Sigmahuset måste tyvärr använda nästa trappa norröver. Arbetsplatsen måste ha 20 meter fritt söder och norr om den gamla Cafébryggan.

Det är Svensk Sjöentreprenad som kommer att utföra arbetet.