+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Ombyggnad och förbättring av vågbrytaren

15 feb, 2024

Dockan Marina kommer att påbörja ombyggnaden av vågbrytaren allra längst norrut i marinan inom kort. I samband med ombyggnaden kommer vågbrytaren att höjas upp från nuvarande ca +1,35 till ca +2,86 i nivå med omgivande kajer. Den gamla träbryggan på vågbrytaren kommer att rivas och ersättas med nya flytbetongbryggor med ungefär samma längd som den nuvarande bryggan. Vidare kommer en del muddringsarbeten att äga rum i hamninloppet lite senare i år.

Ombyggnadsarbetena kommer att medföra olägenhet under dagtid vad gäller höga ljudnivåer och begränsningar vad gäller båttrafik in och ut ur marinan. Mer information om detta kommer senare under senvintern/våren.

Bryggan på vågbrytaren kommer att stängas av under vecka 8 eller 9 och enligt tidplanen skall allt vara klart den 17 maj 2024. Vi återkommer löpande med information om projektet här på Dockans hemsida.