+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Muddring i påskveckan

22 mar, 2024

Enligt den preliminära tidplanen skulle muddring ske i hamninloppet i dag. Muddringen har dock blivit framflyttad till tisdagen den 26 mars vilket är i nästa vecka. Har Ni planer på att besöka Dockan med båt under tisdagen så slå gärna en signal på 0703 40 19 18 och kontrollera status vad gäller framkomlighet i hamninloppet.