+46 703 40 19 18 info@dockan.se

Badning i Dockan Marina!

27 jun, 2023

Som nog de allra flesta har uppmärksammat så har vi haft stora problem med badning i hamninloppet till Dockan Marina. Kajen på den västra sidan, mittemot vågbrytaren, färdigställdes för något år sedan av Malmö Stad och sedan dess har problemet förvärrats betydligt då många ungdomar, men även vuxna, har upptäckt att det är jättespännande att simma mellan räddningslejdarna på respektive sida om hamninloppet. Det är trångt i hamninloppet och det är också mycket dålig sikt särskilt om man kommer norrifrån och ska in i Dockan Marina. Det har varit en del incidenter mellan båtar och badare men än så länge har det inte lett till några personskador eller skador på båtar. Vi dock fått mycket negativa reaktioner från gästseglare och också båtinnehavare i Dockan om att det förekommer badning mitt i hamninloppet till Dockan Marina och att detta är mycket negativt för hamnen.

Vi har därför gjort en analys tillsammans med Malmö Stad där vi har kommit fram till att följande åtgärder stärker säkerheten i hamninloppet:

Två nya räddningslejdare har lagts ut på stenskoningen norr om Brf Dockporten.
Räddningslejdaren öster om det s k Västra Hornet har tagits bort.
Livbojar har placerats på platsen norr om Brf Dockporten.
Räddningslejdaren vid den gamla grillplatsen på vågbrytaren har flyttats knappt 50 meter år öster.
En räddningsstation med räddningshake, räddningsstege och livboj har placerats på vågbrytaren precis inne vid Kranplatsen.
En livboj har placerats vi den gamla grillplatsen.

 

Vi är övertygade om att ovanstående åtgärder kommer att minska badandet i hamninloppet och på så sätt också stärka säkerheten. Dock så kan vi inte garantera att badandet helt kommer att upphöra varför vi ändå ber alla båtägare att ta det försiktigt och hålla god uppsikt vid passering av hamninloppet. Tänk framför allt på att det är hastighetsbegränsning 3 knop i hamninloppet.

Det kan också vara bra att känna till att det råder badförbud i Dockan Marina och även i Malmö Hamn. Om man bryter mot badförbudet så gör man detta på egen risk och om man gör det i vatten som tillhör Malmö Stad, t ex i vattnet runt vågbrytaren så det ett brott mot Malmö Hamns lokala ordningsföreskrifter som vid överträdelse kan medföra dagsbot.